صفحه اصلی > اخبار 


دریافت شهریه از دانشجویان که برای بار دوم از درسی نمره مردودی کسب می نمایند
دریافت شهریه از دانشجویان که برای بار دوم از درسی نمره مردودی کسب می نمایند
 


  با توجه به مصوبه هیات امناء از نیمسال دوم 97-96 از دانشجویان غیرشهریه پرداز که برای بار دوم از درسی نمره مردودی کسب می نمایند، شهریه معادل شهریه متغیر دروس نظری و عملی پردیس خودگردان دریافت می گردد.

تاریخ درج خبر : 1396/11/27  |  کد خبر : ١٠٥٢١ | تعداد نمایش خبر : 1131
 

 


خروج