صفحه اصلی > اخبار 


تمدید ثبت درخواست توسط دانشجو در سامانه انتقال و مهمانی
تمدید ثبت درخواست توسط دانشجو در سامانه انتقال و مهمانی
 

با توجه به درخواست هاي متعدد دانشگاه ها و دانشجويان مبني بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه ميهماني و انتقال به استحضار ميرساند سامانه از تاريخ 1397/04/02 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1397/04/06 جهت ثبت نام جديد فعال خواهد گرديد.

تاریخ درج خبر : 1397/04/02  |  کد خبر : ١١٩٠٠ | تعداد نمایش خبر : 162
 

 


خروج