صفحه اصلی > اخبار 


قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده پسر ورودی بهمن 97
قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده پسر ورودی بهمن 97
 

جهت دریافت معرفی نامه پلیس 10+ و اخذ معافیت تحصیلی به معاونت آموزشی دانشگاه واقع در ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی از تاریخ 97/10/15لغایت 97/11/25 مراجعه نمایند.همراه داشتن کپی گواهی پیش دانشگاهی جهت ارائه به دفاتر پلیس 10+ الزامی می باشد. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

تاریخ درج خبر : 1397/10/11  |  کد خبر : ١٣٧٢٦ | تعداد نمایش خبر : 618
 

 


خروج