صفحه اصلی > اخبار 


قابل توجه دانشجویان گرامی پذیرفته شده مهرماه 97 و سالهای ماقبل آن که تاکنون کارت دانشجویی دریافت ننموده اند .
قابل توجه دانشجویان گرامی پذیرفته شده مهرماه 97 و سالهای ماقبل آن که تاکنون کارت دانشجویی دریافت ننموده اند .
 

قابل توجه دانشجویان گرامی پذیرفته شده مهرماه 97 و سالهای ماقبل آن که تاکنون کارت دانشجویی دریافت ننموده اند در صورتیکه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/11/27 با در دست داشتن یک قطعه عکس به معاونت آموزشی اتاق 115 مراجعه ننمایند عواقب ناشی از عدم صدور کارت دانشجویی بعهده خود دانشجو می باشد.
امور آموزش دانشگاه


 

تاریخ درج خبر : 1397/11/13  |  کد خبر : ١٤٠٢٨ | تعداد نمایش خبر : 237
 

 


خروج