صفحه اصلی > اخبار 


دانشجویان فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزندان جانبازان معزز 25% و بالاتر جهت تشکیل پرونده به اتاق 118 واقع در معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.
قابل توجه دانشجویان فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزندان جانبازان معزز 25%
 

دانشجویان فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزندان جانبازان معزز 25% و بالاتر جهت تشکیل پرونده به اتاق 118 واقع در معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 1395/12/02  |  کد خبر : ٧٠٤٢ | تعداد نمایش خبر : 1198
 

 


خروج