صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > دانشکده پزشکی 

آدرس و شماره تماس

ابتدای بلوار امام حسین روبروی باشگاه رفاهی، ورزشی تفریحی کارگران ابتدای شهرک نبوت مجتمع پردیس

2-33710370

33710390

 لیست دروس ارائه شده به کلیه دانشجویان علوم پایه و فیزیوپاتولوژی
 

 لیست دروس ارائه شده به کلیه دانشجویان ارشد 

 

 

 لیست دروس ارائه شده به کلیه دانشجویان  دکترا تخصصی و پژوهشی