صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > دانشکده دندانپزشکی 
 

آدرس شماره تماس

ابتدای بلوار امام حسین روبروی باشگاه رفاهی، ورزشی تفریحی کارگران ابتدای شهرک نبوت مجتمع پردیس

33350388

333550458

لیست دروس ارائه شده به کلیه دانشجویان رشته دندانپزشکی در مقاطع علوم پایه و بالینی
 
لیست دروس ارائه شده به دانشجویان رشته تکنسین سلامت دهان